Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
2
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
3
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
4
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
5
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
6
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
7
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
8
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
9
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
10
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
11
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
12
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
13
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
14
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
15
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
16
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
17
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
18
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
19
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
20
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
21
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
22
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
23
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
24
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
25
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
26
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
27
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
28
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
29
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
30
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
31
Výstava dětských prací z MŠ Rašínova - ,,Šlapu si to do školky"
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O školce > Profesní rozvoj pedagogů

Profesní rozvoj pedagogů

Mináriková Michaela

 • studuje VOŠ - speciální pedagogiku
 • Moderní metody a pomůcky pro práci v MŠ
 • Rozvíjející hry s předškolními dětmi - inspirace ze zahraničí
 • Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků

Bc. Kateřina Kratěnová

 • Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové
 • Galerie jako inspirace pro tvořivou práci s dětmi
 • Cvičení s míčky
 • Letem světem v pohybových hrách s hudbou
 • Já, ty, my spolu dohromady aneb Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy
 • Komunikace s rodiči
 • Alternativní a inovativní mateřské a základní školy
 • Logopedické chvilky v MŠ
 • Metody aktivního učení v mateřské škole
 • Jak mít nejlepší školní web
 • Ma-ko-vice aneb manipulace, konstrukce a více práce pro ruce
 • Možnosti a přístupy pedagoga MŠ k dětem mladším tří let
 • Rozvoj pregramotnosti prostřednictvím pohádky

Pavlína Drašnarová

 • Burza výtvarných nápadů pro MŠ
 • Malba a papír
 • Výtvarné dílny – „Blahopřání z ručního papíru“
 • Výtvarné dílny – „Podzim a plody“
 • Praktické činnosti
 • Výtvarné dílny – „Svícny, lampičky a jiná světýlka“
 • Inspirativní náměty ve výtvarné výchově a praktických činnostech
 • Výtvarné dílny – „Malba na sklo“
 • Inspirativní náměty ve výtvarné výchově a praktických činnostech II
 • Školní klima a sociální zdraví dětí – Předcházení šikaně
 • Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání
 • Rozvíjíme sociální cítění u dětí
 • Výtvarná řada, výtvarný projekt
 • Výtvarné a floristické dílny II. – „Bílé Vánoce“
 • Projekty ve výtvarné výchově
 • Absolvování logopedického kurzu
 • Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží
 • Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
 • Seminář o Globálním rozvojovém vzdělávání
 • Dětská kresba
 • Rozvojový program pro nezralé dítě
 • Vzdělávání pedagogů v metodě FIE
 • Lateralita a školní úspěšnost
 • Vývojové zvláštnosti aneb Co nepokazit ve výchově dítěte 3 – 7 let
 • Vzdělávací program – „Výtvarné inspirace pro práci v MŠ“
 • Předmatematická gramotnost – předmatematické představy v MŠ
 • Respektovat a být respektován
 • Čtenářská pregramotnost – vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
 • Aktivní výtvarné hračky

Bc. Petra Mináriková - ředitelka MŠ

 • Absolvování kurzu pro logopedické asistentky 
 • Kurz - „Rehabilitace dýchání hrou na zobcovou flétnu“
 • Arteterapeutická cvičení
 • Rámcový vzdělávací program pro MŠ – „Začít spolu“
 • Jak si udělat školní vzdělávací program s využitím zkušeností z mateřských škol podporujících zdraví
 • Zásady první pomoci
 • Vzdělávací program – „Na slovíčko s ČŠI/A“
 • Zdravé pískání – „Jak flétnička léčí“
 • Jak obstát při kontrole
 •  Diagnostika v MŠ
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Absolvování školení vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Evaluace ve škole
 • Motivovaná cvičení v MŠ. Jóga pro malé děti aneb Hrajeme si na zvířátka
 • Konference učitelek MŠ – „Školní vzdělávací program na téma: Citová výchova“
 • Rozvoj grafomotoriky hrou
 • Zdravé pískání – „Veselá flétnička“
 • Exkurze do mateřských škol – MŠ města Hradce Králové
 • Náročné životní situace a způsoby jejich řešení
 • Získání certifikátu o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Rámcový vzdělávací program v praxi
 • Vzdělávací kurz pro rozvoj grafomotoriky
 • Osvědčení o započtení Úvodního modulu Školení poučených uživatelů – ICT znalosti a dovednosti
 • Školský zákon a související prováděcí podzákonné normy pro předškolní vzdělávání
 • Evaluace a autoevaluace školy
 • Nadané dítě ve škole
 • Asertivita a stres
 • Duševní hygiena a relaxace – Jak prožít spokojený život a nezbláznit se při zátěžové profesi
 • Osvědčení o započtení volitelného modulu Školení poučených uživatelů – Počítačová grafika a digitální fotografie
 • Předškolní pedagog a školní vzdělávací program – RVP známe, ŠVP máme
 • Exkurze do mateřských škol - kraj Jihočeský
 • Exkurze do mateřských škol – Chrudim
 • Budoucí školní úspěšnost předškoláka – Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 – 7 let
 • Problémy vztahu rodiny a školy v současnosti
 • Plán rozvoje pedagogických pracovníků
 • Teorie a praxe školského managementu – setkání absolventů Studia ředitelů
 • Veselé pískání II
 • Jak využít školní zahradu pro vzdělávání
 • Péče o majetek
 • FKSP ve školské praxi
 • Spisová a archivní služba ve školské praxi
 • Seminář o Globálním rozvojovém vzdělávání
 • Vedení lidí
 • Nový občanský zákoník ve školské praxi
 • InspIS ŠVP – mobilní vzdělávací centra
 • Odborná stáž v Mateřské škole Korálek, Pardubice
 • Jak překonat nesouhlas aneb Jak vyjednávat
 • Změny v právních předpisech a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy
 • Řízení kvality MŠ
 • Správa MŠ – speciální elektronický program pro ředitele MŠ
 • Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
 • Metodický seminář ,,Školka hrou“
 • Personální řízení v MŠ
 • Jak inovovat školní vzdělávací program
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
 • Podporujeme nadané děti pro budoucnost
 • Kurz práce na počítači
 • Vedení a řízení mateřské školy
 • GDPR ve školství
 • Podpůrná opatření spojená s financováním, výkaznictvím a vedením školní dokumentace
 • Seminář Převratná novela zákona o pedagogických pracovnících
 • Jak inovovat Školní vzdělávací program
 • Novely právních předpisů ve školství 2021/2022
 • Vzdělávací program "Přijímací řízení" - webinář
 • Zvláštní předpisy mateřských škol (lex Ukrajina)
 • Aktuality pro školní rok 2022/2023

Bc. Milada Ramešová

 • Absolvování kurzu logopedické prevence
 • Komunikace s dětmi v mateřské škole
 • Rámcový vzdělávací program pro MŠ
 • Rozvoj grafomotoriky – rytmická cvičení
 • Motivovaná cvičení v MŠ. Jóga pro malé děti aneb Hrajeme si na zvířátka
 • Hrajeme si, zpíváme v MŠ a ŠD – O pohádkách
 • Získání certifikátu o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • ICT znalosti a dovednosti
 • Rozvíjíme smyslovou percepci
 • Zásady první pomoci
 • Dítě v současné mateřské škole – Neklidné a nesoustředěné dítě v MŠ
 • Projevy osobnosti dítěte v jeho výtvarné tvorbě – Mandaly
 • Motivovaná cvičení – Vánoce v pohybu aneb S čerty nejsou žádné žerty
 • Netradiční dny v MŠ
 • Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole. Individualizace práce
 • Kresba – cesta do dětské duše nástroj poznání dítěte
 • Pohybová cvičení pro děti – „Hravá jóga“
 • Řeč těla – „Jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla I
 • O alergii a astmatu pro školu
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 • Řeč těla – Jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II
 • Cvičení pro hyperaktivní děti
 • Seminář o Globálním rozvojovém vzdělávání
 • Jak na dětské emoce pastelkou
 • Hudebně – výrazové prostředky podzimu a zimy
 • Absolvování kurzu – „Život zachraňující úkony se specializací na první pomoc u dětí“
 • Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru o mamince
 • Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy
 • Relaxace s předškolními dětmi
 • Dítě v MŠ před třetím rokem věku
 • Školka hrou
 • Základy Hejného matematiky v předmatematické výchově
 • 2 – 3 leté dítě v MŠ – možnosti, přístupy a limity
 • Primární prevence v MŠ
 • Kurz práce na počítačích
 • Kouzlo dotyku
 • Muzikofiletika pro dvouleté děti v MŠ
 • Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Mgr. Ivana Slanařová - zástupkyně ředitelky školy

 • Absolvování specializačního logopedického kurzu
 • Rozvíjení osobnosti dítěte pohybem
 • ICT znalosti a dovednosti
 • Rámcový vzdělávací program pro MŠ
 • Veselé písničky I., II.
 • Arteterapie
 • Rozvoj grafomotoriky – rytmická cvičení
 • Arteterapeutická diagnostika pro MŠ
 • Hrajeme si, zpíváme si v MŠ a ŠD – O pohádkách
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání – „Čertoviny“
 • Rozvíjíme smyslovou percepci
 • Zásady první pomoci
 • Vánoce v MŠ
 • Výtvarné dílny – „Podzimní tvoření“
 • Dítě v současné mateřské škole – Neklidné a nesoustředěné dítě v MŠ
 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky dítěte s využitím. Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové jako prevence vývojových poruch učení a chování
 • Netradiční dny v MŠ
 • Co může škola udělat pro mimořádně nadané děti v našich školách
 • Prevence specifických vývojových poruch učení – „To hravě zvládnu“
 • Individualizace práce v mateřské škole
 • Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží
 • Psychomotorické hry v MŠ
 • Rozvojový program pro nezralé dítě
 • Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
 • Angličtina v MŠ
 • Seminář o Globálním rozvojovém vzdělávání
 • Hody, hody, doprovody! – Zpíváme jaru a mamince
 • Angličtina pro nejmenší IIa
 • Angličtina v MŠ
 • Vývojové zvláštnosti dětí aneb Co nepokazit ve výchově dítěte 3 – 7 let
 • Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy
 • Dítě v MŠ před třetím rokem věku
 • Školka hrou
 • Účast na V. mezinárodní konferenci „Týmová raná péče o děti Dr. Sari Alony“
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
 • Vzdělávací program – „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ“
 • Základy Hejného metody v předmatematické výchově
 • Změny v právních předpisech a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy
 • Přijímací řízení
 • Kontrolní a hospitační činnost
 • Plán pedagogické podpory
 • Kurz práce na počítačích
 • Úspěšný přechod žáka z MŠ do ZŠ
 • Účast na Krajské konferenci k podpoře nadaných dětí a žáků v mateřských a základních školách
 • Alternativní a inovativní mateřské a základní školy

Gabriela Šichanová, DiS.

 • Absolvování instruktáže a praktického výcviku průvodcovské, předčitatelské a asistentské služby
 • Cyklus seminářů – „Tvořivá námětová hra v mateřské škole“
 • Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“
 • Motivovaná cvičení. Cvičení s obručemi a skákacími gumami
 • Motivovaná cvičení v mateřské škole. Cvičení s destičkami
 • Netradiční dny v MŠ aneb Jak si užít I., II.
 • Umění komunikace, řešení konfliktů
 • Relaxace a uvolňovací techniky
 • Péče o řeč dětí
 • Aerobic pro děti II.“
 • Tanečky v mateřské škole
 • Zdravá abeceda – Co dělá tělo, když se hýbu
 • Individualizace práce v mateřské škole
 • O alergii a astmatu pro školu
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 • Předškoláci v pohybu
 • Seminář o Globálním rozvojovém vzdělávání
 • Metody aktivního učení v MŠ
 • Jak na dětské emoce pastelkou
 • Dynamické cvičení s pohádkou
 • Ranní cvičení jako začátek aktivního dne v mateřské škole
 • Matematický trojlístek v MŠ
 • Hudebně – výrazové prostředky jara a léta
 • Jak vychovat cit aneb citová výchova od narození až do puberty
 • Emoce a jejich vliv na výchovu a vzdělávání
 • Od čmárání ke psaní
 • Kouzelná flétna v MŠ
 • Rozvoj vnímání dítěte předškolního a mladšího školního věku
 • Interpersonální komunikace v MŠ
 • Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět, aby ve škole obstál
 • Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy
 • Vzdělávací program – „Relaxace s předškolními dětmi“
 • Respektovat a být respektován
 • Tvoříme pravidla s dětmi
 • Podpora učitelů v předmatematické výchově
 • Učitelská profese a zdravý životní styl
 • Základy Hejného metody v předmatematické výchově
 • Jak udělat příběh z pohybové hry, písničky, říkadla
 • Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ
 • Ekohrátky pro nejmenší
 • Kurz práce na počítačích
 • Pohybová gramotnost
 • Papírování aneb Hrátky s papírem
 • Seminář – „Hmyzí domečky – význam a fungování“
 • Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ
 • Pedagogická diagnostika pro přípravu cíleného předškolního vzdělávání
 • Rozvíjející hry s předškolními dětmi - inspirace ze zahraničí
 • Situační a prožitkové učení ve spontánních i řízených aktivitách

Ivona Uždilová

 • Cyklus seminářů – „Hudebně výchovné inspirace“
 • Zásady první pomoci
 • Rámcový vzdělávací program pro MŠ – „Začít spolu“
 • Rámcový vzdělávací program pro MŠ – „Zkušenosti z našeho regionu“
 • Co neprošlo našimi smysly, není v paměti
 • Náměty pro hudebně pohybové činnosti
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Na slovíčko s ČŠI/A
 • FKSP a kolektivní vyjednávání
 • První kroky
 • Rozvíjení osobnosti dítěte pohybem
 • Pohybová cvičení pro předškolní děti
 • Na pomoc učitelkám mateřských škol. RVP MŠ a právní subjektivita v praxi
 • Motivovaná cvičení v mateřské škole. Rozcvičky v MŠ
 • Didaktické a prožitkové hry
 • ICT znalostí a dovedností
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání - Barevná hudba
 • Nové školské zákony
 • Zpěvní hlas dítěte
 • Dítě předškolního věku z pohledu vývojové psychologie I., II.
 • Zásady první pomoci
 • Náměty pro hudební činnosti. Vedení pěveckého sborečku
 • Nový zákoník práce
 • Motivovaná cvičení v mateřské škole. Jaro a Velikonoce v pohybu
 • Nové trendy v tělesné výchově. Cvičení Ludmily Mojžíšové
 • Hudební rok v Rámcovém vzdělávacím programu – Hudební pohádka
 • Motivační cvičení - Vánoce v pohybu aneb S čerty nejsou žádné žerty
 • Příprava dítěte na školu. Prvňák – ano či ne?
 • Budoucí školní úspěšnost předškoláka – Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 – 7 let
 • Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ
 • Psychomotorické hry v MŠ
 • Hudební rok v Rámcovém vzdělávacím programu – Podzim, zima, Vánoce
 • Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží
 • Příprava dětí pro zdárný vstup do 1. třídy
 • Předškoláci v pohybu – cvičíme jako myška
 • Seminář o „Globálním rozvojovém vzdělávání“
 • Předškoláci v pohybu – cvičíme jako kočka, pes, had
 • Myšlení je hra
 • Podpora předmatematické a předčtenářské gramotnosti u dětí v MŠ
 • Matematický trojlístek v MŠ
 • Cvičení k propojení mozkových hemisfér
 • Metoda dobrého startu – Jana Swierkoszová
 • Předškolák a dítě s odkladem školní docházky v mateřské škole
 • Zábavnou hudební cestou k muzikálu
 • Kurz – „ADHD jako specifická vývojová porucha“
 • Podpora učitelů v předmatematické výchově
 • Školka hrou
 • Kurz práce na počítači  
 • Specifické požadavky na výchovu dětí se zrakovým postižením
 • Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově
 • Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou
 • Zásady čerpání příspěvků z FKSP a hospodaření s fondem

Eva Fejklová, DiS.

 • Limity, rituály a návyky ve výchově dítěte v MŠ
 • Metodický seminář Škola hrou
 • Respektovat a být respektován (36 hodin)
 • Jak vytvořit podnětné prostředí v mateřské škole
 • Využití iPadů v předškolním vzdělávání
 • Komunikace v prostředí MŠ
 • Angličtina pro nejmenší 
 • Tóny jara
 • Rušivé chování v MŠ
 • Emotivní a zkratkovité jednání u dětí
 • Kreativní prostředí v MŠ - "Nic to nestojí.."

Vladimíra Zelená

 • Absolvování kurzu logopedických asistentů
 • Absolvování studijního cyklu – „Dopravní výchova“
 • Školení zdravotního minima
 • Kurz speciální pedagogiky
 • Vliv dramatických forem na vývoj řeči a terapii neuróz
 • Cyklus seminářů – „Duchovní smyslová výchova ve výtvarné výchově“
 • Veselé písničky
 • Duchovní a smyslová výchova ve výtvarné výchově – Předvánoční setkání
 • Rámcový vzdělávací program pro MŠ
 • Zdravé pískání - jak flétnička léčí
 • Motivovaná cvičení v MŠ. Jóga pro malé děti aneb Hrajeme si na zvířátka
 • Jak se vám pracuje s dětmi, které odmítají informace ve vzdělání?
 • Zdravé pískání - veselá flétnička
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání - barevná hudba
 • Malý tyran
 • Rozvíjíme smyslovou percepci
 • Zásady první pomoci
 • Inspirace pohádkou a světem módy aneb Tvoř po celý rok
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 • Dítě v současné mateřské škole. Logopedické aktivity jako prevence poruch řeči
 • Hudební rok v Rámcovém vzdělávacím programu – hudební pohádka
 • Motivovaná cvičení - Vánoce v pohybu aneb S čerty nejsou žádné žerty
 • Budoucí školní úspěšnost předškoláka – Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 – 7 let
 • Absolvování hudební dílny – Hudební rok v Rámcovém vzdělávacím programu – Hrátky s hudbou
 • Na pomoc učitelům mateřských škol. Učíme moderními metodami“Vzdělávací program – „Smyslové vnímání a hry na jeho rozvoj“
 • Když si děti vzájemně ubližují
 • Návštěva v MŠ - Montessori systém
 • O alergii a astmatu pro školu
 • Metody aktivního učení v MŠ
 • Cvičení pro hyperaktivní děti
 • Seminář o Globálním rozvojovém vzdělávání
 • Jazyk a řeč v MŠ
 • Hry na rozvoj sluchu
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním věku
 • Empatická a asertivní komunikace
 • Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti
 • Emoce a jejich vliv na výchovu a vzdělávání
 • Metoda dobrého startu – Jana Swierkoszová
 • Sebereflexe v praxi učitele MŠ
 • Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy
 • Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
 • Cvičíme s hrdiny dětských knížek
 • Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole
 • Metodický seminář – „Školka hrou“
 • ADHD/ADD a výchovné problémy
 • Neukázněné dítě v předškolním věku
 • Setkání s klinickým logopedem
 • Efektivní evaluace dítěte se zaměřením na funkční gramotnost
 • Hudební improvizace a kreativita jako nástroj osobnostního a sociálního rozvoje
 • Jak nevychovat z dítěte oběť nebo agresora

Anna Kotková, DiS.

 • Absolventka Vyšší odborné školy pedagogické Litomyšl
 • Veselé počítání s hudbou a pohybem
 • O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
 • Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ
 • Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v MŠ
 • Dechová cvičení v běžné třídě MŠ
 • Rozvíjející hry s předškolními dětmi - inspirace ze zahraničí
 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Prstové a pohybové hry 
 • Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků

Klára Dušková, DiS.

 • Absolventka Vyšší odborné školy pedagogické Litomyšl
 • Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově