Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Omezený provoz MŠ
28
Státní svátek - Den české státnosti
29 30
Plavání 3. lekce - 5. třída Sovičky, 3. třída Koťata
1 2 3
4
Plavání 3. lekce - 6. třída Píšťalky
5
Návštěva Oázy - 6. třída Píšťalky
Vystoupení v Oáze - 3. třída Koťata + 6. třída Píšťalky
6
Na kuchaře - 2. třída Sluníčka
7
Plavání 4. lekce - 5. třída Sovičky + 3. třída Koťata
8
Podzimní pečení - 4. třída Skřítkové
9 10
11
Plavání 4. lekce - 6. třída Píšťalky
12
Keramika - 3. třída Koťata
13 14
Plavání 5. lekce - 5. třída Sovičky + 3. třída Koťata
15 16 17
18
Drakiáda - 2. třída Sluníčka
Plavání 5. lekce - 6. třída Píšťalky
19 20
Logopedie
21
Pohádka v MŠ O neposlušných kůzlátkách - všechny třídy
22
Plavání 6. lekce - 5. třída Sovičky + 3. třída Koťata
Strašidlácko-bubácký den - 4. třída Skřítkové
23 24
25
Den barviček - 2. třída Sluníčka
26
Barvičkový den - 4. třída Skřítkové
27
Podzimní prázdniny
28
Podzimní prázdniny
Státní svátek
29
Podzimní prázdniny
30 31
Drobečková navigace

Úvod > O školce > O nás

O nás

Naše mateřská škola se nachází blízko centra Nového Města nad Metují a je situována do dvou budov, které jsou vzájemně propojené, a ke kterým přiléhá rozlehlá, bohatě vybavená zahrada. Mateřská škola má svou vlastní školní jídelnu. Dětem je podávána plnohodnotná, vyvážená a pestrá strava doplňována čerstvou zeleninou a ovocem. MŠ Rašínova

 

 

Jsme šestitřídní mateřskou školou. V hlavní budově se nachází 4 třídy - Broučci, Sluníčka, Koťata a Skřítci. V přistavené budově sídlí další 2 třídy - Sovičky a Píšťalky. Každá třída má svou vlastní šatnu. V 5 třídách jsou děti rozdělené do tříd dle podobnosti věku. To umožňuje přizpůsobit vzdělávací nabídku specifikům daného období věku a dobře se zaměřit na zvládnutí typických milníků, který tento věk přináší.

BroučciSluníčkaKoťataSkřítciSovičkyPíšťalky

 

V popředí trávení času v mateřské škole stojí spokojenost dítěte a uspokojování jeho potřeb. Je důležité, aby se dítě v kolektivu cítilo dobře, vědělo, že v případě problémů se může obrátit na učitelku i ostatní zaměstnance školy. Dětem jsou nabízeny činnosti, které odpovídají stupni jejich vývoje, děti nestresují, ale ani netlumí dětskou zvídavost a chuť neustále něco zkoušet.

 

Vize školy:

"Rozvíjet osobnost samostatného zdravě sebevědomého dítěte cestou přirozené výchovy, položit u dětí základy celoživotního vzdělávání."

Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat stále něco nového. Předškolní vzdělání probíhá jako interaktivní proces a proto je důležité, aby dítě prožívalo uspokojení z úspěchu a překonávání překážek, aby sebe vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolním uznáván a přijímán. Učitelka příznivě ovlivňuje dětské prožívání, učení a předkládá dítěti vše přiměřeně k jeho stupni vývoje. 

 

Další péče v rámci vzdělávání

Ve třídě Píšťalek pracují učitelky s dětmi podle metody prof. Václava Žilky Veselé pískání, zdravé dýchání, které je prospěšné především pro děti s alergiemi a respiračními problémy. Píšťalka

 

Dětem s vadami řeči je věnována logopedická péče pod dohledem klinického logopeda. Ústa a zuby - pracujeme s logopedickými vadami

 

Kulturní aktivity

Během každého měsíce v naší školce zažijeme mnoho kulturních akcí, vystoupení, divadel, hudebních představení i workshopů pro děti. Navštěvujeme plavecký bazén i zimní stadion a pod vedením zkušených lektorů se učíme plavat i bruslit. Navštěvujeme Domov dětí a mládeže Stonožka, který nám umožní zkusit si aktivity, na které ve školce nemáme vybavení, jako jsou například tvořivé činnosti z keramické hlíny. Slavíme významné svátky v roce (Velikonoce, Den Země, Den dětí, Masopust a karnevalové veselí, advent, Vánoce, příchod Tří králů...) a díky opravdovému prožitku z akcí prožíváme skutečné emoce.

 

Výstavy

V průběhu školního roku si stanovujeme obvykle 4 tematické celky, na které tvoříme produkty k vidění na výstavách v koridoru školky. Téma výstavy se snaží vždy korespondovat se současnou situací a světem dětí, proto je téma vhodné k zařazení do vzdělávacích aktivit dětí v celé MŠ a propojujeme tím znalosti ze světa i z MŠ. Další práce dětí jsou k vidění na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a dětské práce dokonce zdobí i interiéry jednotlivých tříd.
Ukázka našich výtvorů

 

Hasičský kroužek "Plamínek"

Kroužek mladých hasičů při Mateřské škole Rašínova 600 Nové Město nad Metují vznikl v roce 2006 pod vedením paní učitelky Ivy Uždilové. V současné době kroužek navštěvuje 20 dětí od 4 do 7 let. Děti z Plamínku se již několikrát zúčastnily festivalu přípravek v Chocni, v Poličanech, Horním Lánově a Holovousích, své umění ukázaly i při vystoupení na soutěži O pohár starosty Nového Města nad Metují nebo také při 120. výročí založení sboru hasičů na Přibyslavi. Své znalosti děti uplatňují i při výtvarné soutěži PO Očima dětí, kde se každoročně umisťují na velmi pěkných místech. Již několikrát se zúčastnily Nahořanského poháru v závodu požární všestrannosti, kde obsadily velice pěkná místa.

Od roku 2014 organizujeme Novoměstský braňáček pro přípravky z okolí. Je to upravený branný závod, kterého se účastní dětí z Bohuslavic, Jásenné a Zvole.

Z hasičského kroužku Plamínek

 

Pěvecký sbor "Kopretiny"

Sboreček pracuje v MŠ od školního roku 1996 – 1997 pod vedením p. uč. Ivy Uždilové a od roku 2003 tento sboreček doprovází na klavír p. uč. Vladimíra Zelená. Pravidelně se účastníme přehlídky dětských sborů „Novoměstská písnička“, již několik let vystupujeme na zámku v rámci vánoční výstavy „Vánoce s květinou“, Zpívání u stromu na adventní neděle, na školních slavnostech a besídkách a již několikrát jsme svými písničkami potěšily babičky a dědečky z Oázy,atd….

Do sborečku chodí děti, které samy projeví zájem o zpívání . Zpočátku sboreček navštěvovalo 15 – 20 dětí, ale v současné době má sboreček 58 malých zpěváčků. Od roku 2001 nese sboreček název „Kopretiny“.

Pěvecký sbor Kopretiny